ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι παρακάτω γενικοί όροι συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση GRAIKOS (αναφερόμενη στο εξής ως ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗ). Η παρούσα έκδοση (έτους 2018) καταργεί κάθε προηγούμενη. Η ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗ έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διορθώσει τους γενικούς όρους συναλλαγών της έπειτα από σχετική έντυπη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση.

Αντικείμενο εργασιών

Η ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗ παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και δωρεάν αποθήκευσης χαλιών, μοκετών και άλλων υφασμάτινων επιφανειών(αναφερόμενα στο εξής ως ΙΝΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ) καθώς και αμειβόμενης φύλαξης ΙΝΟΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.

Τρόπος λήψης παραγγελιών

Ο τρόπος λήψης παραγγελιών για την παραλαβή και την παράδοση  είναι με τηλεφωνική επικοινωνία. Καλείτε στον αριθμό 2467072092 και πληκτρολογώντας τον αριθμό 1 συνδέεστε άμεσα για τηλεφωνικό ραντεβού. Η παραλαβή και η παράδοση γίνεται στην έδρα του πελάτη. Η ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗ δεν μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να εξυπηρετήσει αυθημερόν. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας 3 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής.

Καθαρισμός

Για τον καθαρισμό ακολουθούνται πάντα οι οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των ΙΝΟΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Αν δεν υπάρχει ετικέτα με οδηγίες καθαρισμού, τότε χρησιμοποιείται η ενδεδειγμένη μέθοδος καθαρισμού, ανάλογα με τον τύπο και τα υλικά κατασκευής των ΙΝΟΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Η πολυετής εμπειρία μας παρέχει τη τεχνογνωσία καθαρισμού των ως άνω επιφανειών.
Ο καθαρισμός γίνεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιούμε υγρές & στεγνές πλύσεις, απορρυπαντικά, σαπούνια και συναφή σκευάσματα καθαρισμού, τα οποία έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους.
Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για τυχόν φθαρμένα σημεία ή για χρήση μεθόδων καθαρισμού ή  απορρυπαντικών από τον ίδιο. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημίες ή ανεπανόρθωτες βλάβες οι οποίες προϋπήρχαν.

Φύλαξη

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  παρέχει δωρεάν αποθήκευση των ΙΝΟΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ που παραλαμβάνει προς καθαρισμό.
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παρέχει επίσης αυτοτελείς υπηρεσίες φύλαξης των ΙΝΟΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ΑΚ 822 και επόμενα, περί παρακαταθήκης.
Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των ΙΝΟΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας είναι 36 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.
Μετά την πάροδο του παραπάνω διαστήματος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο πελάτης θα καλείται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να παραλαμβάνει τις ΙΝΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  του, εντός 5 ημερών από την τηλεφωνική επικοινωνία.
Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προβεί σε παραλαβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί υπερημερίας δανειστή, 349 ΑΚ και επόμενα, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.
Συμφωνείται ρητά ότι, με την υπογραφή των παρόντων όρων, ο πελάτης αποδέχεται ότι σε περίπτωση που παρέλθουν τρία έτη από την ημερομηνία παραλαβής των ΙΝΟΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας, χωρίς να τις παραλάβει ο πελάτης εντός του παραπάνω διαστήματος, παραδίδεται η νομή (άρθρο 976 εδ. β ΑΚ) των ΙΝΟΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  του στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και μετατίθεται οριστικά η κυριότητά τους στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (1034 ΑΚ).

Ευθύνη

Οποιοδήποτε παράπονο υπάρξει κατά την παράδοση μιας παραγγελίας πρέπει να διατυπώνεται το αργότερο εντός πέντε ημερών από ημερομηνία παραλαβής αυτής. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημίες ή ανεπανόρθωτες βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν μετά την παραλαβή της παραγγελίας από τον πελάτη.
Σε περίπτωση δικαιολογημένου παραπόνου ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την επιχείρηση να δει την ΙΝΟΦΟΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ και να προβεί στην επίλυση του παραπόνου με εκ νέου καθαρισμό. Στην περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποζημιώνει τον πελάτη.
Κάθε ΙΝΟΦΟΡΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ που παραλαμβάνει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θεωρείται μεταχειρισμένη και σε καμία περίπτωση το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπλάσιο του ποσού του καθαρισμού.

Τρόποι πληρωμής

  • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ALPHA BANK
  • Με χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας (VISA, MASTERCARD, AMEX)
  • Με μετρητά

Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Δευτέρα- Παρασκευή: 8:30- 20:45, Σάββατο: 9:00- 17:00, Κυριακή: Κλειστά

Ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικού Κέντρου:

Δευτέρα- Παρασκευή: 8:00- 21:00, Σάββατο: 8:00- 15:00

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι κλειστή:

  1.  10 Ιανουαρίου έως τις 31 Ιανουαρίου
  2.  20 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου

κάθε έτους για συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.