Καθαριστικά, κατηγορίες και πως χρησιμοποιούνται

Με τον όρο καθαρισμό εννοούμε την απομάκρυνση των ρύπων, υπολειμμάτων τροφής, σκόνης κτλ. από επιφάνειες κάθε τύπου. Για να πετύχουμε την βέλτιστη απορρύπανση χρησιμοποιούμε διάφορα καθαριστικά.